06:15:10    woensdag, 19 februari 2020
brabants centrum logo
Thu 13 Feb 2020 16:29

Gemeente controleert leegstaande stallen en schuren op basis van signalen

Lettergrootte: A- A+

Gemeente controleert leegstaande stallen en schuren op basis van signalen

Op de foto: SAMSUNG

Volgens een schatting van Wageningen University Research van 2017 staat in de gemeente Boxtel circa twintig- tot dertigduizend vierkante meter vrijkomende/ vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) leeg. Leegstaande schuren in het buitengebied kunnen aantrekkelijk zijn voor criminelen om er activiteiten te ontplooien die het daglicht niet kunnen verdragen, vooral met betrekking tot drugs. De fractie van Balans vroeg het college van burgemeester en wethouders of en hoe vaak er gecontroleerd wordt wat er zoal in zulke gebouwen gebeurt.

,,Leegstaande agrarische bebouwing wordt gecontroleerd naar aanleiding van signalen van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), politie of het team Openbare Orde en Veiligheid", aldus burgemeester en wethouders. Wanneer er vermoedens bestaan van mogelijke criminele activiteiten, vindt er een onaangekondigd bezoek plaats. Gemeentelijk toezichthouders sluiten dit altijd van tevoren met de politie kort, zodat hun werkzaamheden elkaar niet doorkruisen en in verband met hun eigen veiligheid. 

Wanneer agrariërs verzoeken krijgen hun stallen of schuren te verhuren en zij vinden die vragen verdacht, dan kunnen zij hiervan melding maken bij de politie, desgewenst anoniem. De politie is bereikbaar via (0900) 88 44 of Meld Misdaad Anoniem (0800) 70 00.

,,Inwoners die iets verdachts zien, kunnen eveneens contact opnemen met de politie, of melding doen bij de gemeente via veiligheid@mijngemeentedichtbij.nl", geven burgemeester en wethouders aan. 

Balans wilde verder weten of de gemeente Boxtel agrariërs ondersteunt die het zo moeilijk hebben dat ze vatbaar zijn voor het verhuren van leegstaande ruimtes aan duistere huurders. ,,Ook wat dit betreft, kunnen we enkel reageren op meldingen", stelt het college. In de loop van dit jaar wil de gemeente Boxtel in samenwerking met de Zuidelijke Land & Tuinbouworganisatie een bijeenkomst houden voor lokale agrariërs. De boeren kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen om over hun toekomst te praten. ,,We bekijken dan hoe we de individuele ondernemers het best kunnen ondersteunen", melden burgemeester en wethouders.

Printen

printen

Delen met:

FaceBook Twitter

Tags

Overige artikelen

Politie sluit brandstichting Baandervrouwenlaan niet uit

Politie sluit brandstichting Baandervrouwenlaan niet uit

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de autobrand aan de Baandervrouwenlaan die vannacht woedde. Brandstichting wordt niet... >>

Mon 17 Feb 2020 08:32

Brandweer haalt boom neer in Gemonde vanwege storm

Brandweer haalt boom neer in Gemonde vanwege storm

Storm Dennis waait door het land en zorgt op veel plekken voor schade. In Gemonde was de brandweer er op tijd bij: de lieden haalden een boom... >>

Sun 16 Feb 2020 16:06

Schulden kwijtschelden? Dat doet Boxtel al...

Schulden kwijtschelden? Dat doet Boxtel al...

,,Laat mensen met diepe schulden met een schone lei beginnen", was onlangs de oproep van coalitiepartij SP aan het Boxtelse college van B... >>

Fri 14 Feb 2020 15:00

Hoe bezuinigt Boxtel eigenlijk op haar eigen organisatie?

Hoe bezuinigt Boxtel eigenlijk op haar eigen organisatie?

Brabants Centrum onderzocht hoe Boxtel zelf bezuinigt op haar ambtenarenbedrijf. En daar valt wel wat over te vertellen...

>>

Thu 13 Feb 2020 17:09

Advertenties

Modecentrum Frans Theelen Beleef Boxtel Doornmalen electro Toverboom Uitvaartonderneming Bijnen Filipe Geerts advies Meubelmakerijdenberg Podium Boxtel Café zaal Kloosterzicht Geld en Makelaardij Huidtherapie EmielTechniek Olieenzo Remax-optimus