05:20:56    dinsdag, 07 juli 2020
brabants centrum logo
Thu 12 Sep 2019 17:07

'Hoe lokale politici een prachtig burgerinitiatief onderuit proberen te halen'

Lettergrootte: A- A+

'Hoe lokale politici een prachtig burgerinitiatief onderuit proberen te halen'

Brabants Centrum besteedt in haar krant van vandaag aandacht aan Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL). Oppositiepartij Balans zette eind augustus in een brief aan het Boxtelse college van B en W vraagtekens bij de macht die het burgerinitiatief in Liempde zou hebben. Maar volgens Michael Michiels (oud-voorzitter Ondernemersvereniging Liempde (OVL) en voormalig preses en medegrondlegger van SPPiLL) brengt Balans mensen onnodig in diskrediet en draaiden de vragen om politieke kift tussen Balans en Combinatie95. Hij schreef een open brief aan de oppositiepartij die niet in zijn geheel in de krant is opgenomen (volg deze link voor het artikel erover). De volledige versie staat hieronder. 

Een open brief aan Balans

Mijn hele leven heb ik mij voorgenomen om mijn mening over bepaalde zaken vooral niet in de krant te zetten (mijn verbale uitspattingen zijn vaak al erg genoeg). Er bestaat een gevaar dat mensen het geschreven woord niet goed willen of kunnen begrijpen. Een directe dialoog met een vermeende andersdenkende is volgens mij nog altijd de beste manier om tot toenadering te komen. Nu kan het niet anders en moet het dus toch.

De directe aanleiding tot dit schrijven is mijn frustratie over het persbericht dat Balans naar buiten heeft laten brengen over het wel en wee van SPPiLL in Liempde. Graag wil ik de lezer op voorhand in kennis stellen dat de schrijver van dit artikel geen enkele lokale politieke voorkeur heeft. In een hokje of bij een kleurtje passen; daar gruwel ik van. Ik hou van een open wereld waarin we elkaar de ruimte geven om proberen iets goeds te doen voor elkaar. Hoe onbescheiden, zult u wellicht denken, maar deze ontboezeming dient louter om de achterliggende reden van mijn schrijven in de juiste a-politieke context te kunnen zien.

Op naar de reden van dit schrijven: verbazing, boosheid, teleurstelling dat waren de eerste reacties toen ik deze week de Balans-stukjes las in Brabants Centrum en Brabants Dagblad. Ik heb er meteen maar het persbericht van Balans bijgehaald: SPPiLL zou te machtig zijn in Liempde. Dat is natuurlijk een dramatische ontwikkeling en dus moet Balans toch echt hierover vragen stellen bij het college.

Laat ik als vermeende democraat vooral stellen dat het een recht is (zelfs plicht) dat de politiek er op toeziet dat processen gaan zoals ze moeten gaan. Een aantal van die vragen uit de brief van Balans (één tot en met drie) zijn toekomstgericht en democratisch gezien dan ook juist als ze aan het Boxtelse college van B en W worden gesteld. Alleen denk ik als simpele burger; een beetje jammer van al die tijd en energie die het college, en dus ambtenaren, weer moeten steken in iets wat allang bekend is (het is immers ons burgergeld en dat kan wel ergens anders aan worden besteed).

De rest van het Balans persverhaal is om velen redenen nog erger om van te gruwelen. Mijnheer Wim van der Zanden (in dezen de woordvoerder van Balans en daarom richt ik me in hoofdzaak tot u) stelt dat hij graag inzicht heeft in het financiële reilen en zeilen van SPPiLL. Nu, beste meneer van der Zanden, daar hoefde u feitelijk gezien niet voor naar het college. U heeft die vragen in het verleden al talloze malen gesteld. En was u niet zelf wethouder toen B en W het omvangrijke subsidieproject van SPPiLL en de gemeentelijke samenwerking in dezen zijn goedkeuring gaf?

Vrij en simpel vertaald, haalden de stichters van SPPiLL, toentertijd geboren uit de Ondernemers Vereniging Liempde (OVL), ruim drie miljoen euro aan grotendeels buiten-Boxtelse subsidies binnen. In casus was het hele project een gecompliceerd samenstel van allerlei subsidiepotjes met als doel om Liempde economisch een impuls te geven met als hoofdthema's: infrastructuur (opknappen van het centrum), natuur (diversen kleinere projecten waaronder enkele hooilandjes), cultuur (het behoud en opknappen van boerderij D'n Liempdsen Herd) en toeristische promotie van Liempde zoals wandelroutes aanleggen, gidsen verzorgen, et cetera.

We hadden dat niet zelf voor het zeggen. De grootste subsidieverstrekker, het provinciale project Landschap van Allure, bepaalde veel en in feite kwam het neer op het volgende: pak het gehele samenstel van projecten of krijg niks. Wij kozen voor alles pakken en dat onder het motto 'niet mauwen, mar durdouwe'.

SPPiLL koppelde daar enkele belangrijke andere gedachten aan. Samen met verenigingen en inwoners werden de economie en leefbaarheid van ons dorp versterkt en we laten voor al dat (geschonken) geld vooral onze eigen handjes wapperen: wij bouwen zelf aan ons dorp!

Een pracht van een burgerinitiatief, alom geprezen door vele instanties en iets wat lokale politici en ambtenaren in decennia niet gelukt was (maar deze constatering terzijde). Uw partij, en vooral u mijnheer Van der Zande, waren vanaf het begin sceptisch over dit soort nieuwe burgerinitiatieven. Feitelijk zet dit soort processen de politieke orde een beetje terzijde en dat zag u niet zo zitten.

Los van deze bekrompen gedachten en uw toenmalige functie als bestuurder, had u dit burgerinitiatief ook van binnenuit kunnen meebeleven. Het stond u en iedere andere plaatsgenoot vrij om deelgenoot te worden van dit mooie project. Zo had u dan ook de moeilijke en steeds wisselende financiële processen van dichtbij kunnen volgen. SPPiLL heeft in eendrachtige samenwerking met de gemeente Boxtel te allen tijde aangegeven dat transparantie een van de pijlers is van het samenlevingsgedachtengoed.

Nee, daar deden meneer Van der Zanden en partijgenoten liever niet aan mee. Zij vonden heimelijk dat SPPiLL te veel een verlengstuk was van de (te) groene politieke concurrentie in dit dorp en dat moest om politieke kift op allerlei wijzen worden bestreden. De verkiezingen komen eraan, het moddergooien is begonnen. Feitelijk is de jarenlange controverse tussen Balans en Combinatie 95 de heimelijke oorzaak van de door velen gestelde waarnemingen.

Om zelf niet met de billen bloot te hoeven gaan, bedacht Balans met boerenslimheid een truc om de partij mening in dit soort zaken wat breder te legaliseren: het inloopspreekuur!

Ja, dan vind je altijd wel een boer of burger die het ergens niet mee eens is en die denkt zich niet gehoord te voelen in een democratisch proces. Mijnheer Van der Zanden (hoe nobel) werpt zich ineens op als woordvoerder van een verdwaalde inloper die kennelijk zelf niet in staat is om binnen deze gemeenschap de koe bij de horens te pakken.

Mijnheer Van der Zanden maakt het zelfs zo bont dat hij denkt ook op de stoel van Ondernemers Vereniging Liempde te kunnen gaan zitten.

U vraagt zich in uw schrijven af waarom leden van OVL nog wel twintig euro per jaar (twee tientjes!) ter ondersteuning van SPPiLL moeten betalen. U vraagt zich af of SPPiLL nog wel aan die oorspronkelijke doelstellingen van OVL voldoet. Welnu mijnheer Van der Zanden, dat kunnen die 157 OVL-leden best zichzelf wel afvragen in hun voor- of najaarsvergadering of bij het bestuur. Zo achterlijk en bang zijn wij Liempdse ondernemers nou ook weer niet.

U vraagt zich ook namens een (kortzichtige ondernemer?) af of bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de omliggende ondernemers. Als daar discussie over is, laat die partijen dat mooi onderling zelf bespreken: dat hoort bij het proces. Ik zeg brutaal 'kortzichtige ondernemer' omdat (als het zo al is) deze zelfstandige kennelijk het gedachtegoed en het resultaat van al die SPPiLL-projecten nog steeds niet kan plaatsen.

U zinspeelt ook dat een arme boer zijn bestaansrecht is ontnomen omdat hij een stukje grond, wat al jaren te koop lag, ineens aan zijn neus voorbij zag gaan omdat SPPiLL er een hooilandje van wil maken: die ondernemer heeft gewoon niet goed opgelet.

Nog kenmerkender voor al uw geroddel is dat u namens een inloper constateerde dat er zelfs een 'foodtruck van buiten het dorp' de euvele moed had om Liempde geld te komen verdienen. Hoe onbenullig kan iets zijn om hier politieke aandacht aan te besteden. Dat is praat die normaliter na tien glazen bier in een café of kantine wordt gespuid.

Al deze vernoemde constateringen vertaalt Balans dan als 'SPPiLL is te machtig geworden' en ziet daarmee aanleiding om via de pers een prachtig burgerinitiatief in een verkeerd daglicht te zetten. Een knal in het gezicht van een paar honderd Liempdenaren die met tomeloze energie, wilskracht en saamhorigheid een aantal prachtige zaken in dit dorp voor elkaar heeft gebokst. SPPiLL is door ondernemers en inwoners opgezet om Liempde sterker te maken en nog dichter bij elkaar te brengen. Dat is een proces (geweest) met fouten en zeer veel moeilijkheden, maar het resultaat is onbetwist dat Liempde er sterker van is geworden!

Van die eventuele fouten en tegenslagen moeten anderen dan geen lokaal politiek gewin van proberen te maken. Het ging juist om saamhorigheid. Vandaar, geachte lezer, mijn diepe frustratie over deze inbreng van Balans. Nee mijnheer Van der Zanden en ander partijleden van Balans: u bent verkeerd bezig! Als deze aanpak kenmerkend is voor de manier dat u Boxtel wilt besturen, dan is het hopeloos gesteld met de kwaliteit van onze lokale democratie. U dient zich niet bezig te houden met details en politieke kift. Zorg met uw andersdenkende collega's in de gemeenteraad er eerst maar eens voor dat Boxtel, na decennialang falen, eindelijk hoofdzaken aanpakt zoals een dramatische verkeersinfrastructuur, een gezonder evenwicht tussen groen en economie, en vooral de woningnood voor onze jongeren! Daar heb je constructief denkende mensen voor nodig (nu ik toch aan het schrijven ben, kan dit er ook nog wel uit).

Beste mensen van Balans: als u met uw ideologie een samenleving wilt opbouwen dan is dat uw goed recht. Maar doe dat dan niet door de idealen van anderen af te breken!

Namens heel veel Liempdenaren die op ons inloopspreekuur zijn geweest,

MICHAEL MICHIELS

Oud-voorzitter van de Ondernemers Vereniging Liempde (OVL) en Stichting Promotie Projecten in Leefbaarheid Liempde (SPPiLL)

OP DE FOTO: Michael Michiels is oud-voorzitter van zowel OVL als burgerinitiatief SPPiLL. Van dat laatste was hij tevens medegrondlegger. De ideeën voor SPPiLL ontstonden doordat Michiels vond dat ondernemers en inwoners zelf de handen uit de mouwen moesten steken voor leefbaarheid in Liempde. De foto van Michiels is in 2009 genomen. Daarna zetten honderden vrijwilligers onder aanvoering van SPPiLL de schouders eronder om onder meer het dorpscentrum een fikse opknapbeurt te geven. (Foto: Albert Stolwijk, 2009).

Printen

printen

Delen met:

FaceBook Twitter

Tags

Overige artikelen

Twee verdachten opgepakt voor brandstichting De La Salle

Twee verdachten opgepakt voor brandstichting De La Salle

De politie heeft vanochtend twee verdachten opgepakt voor de brandstichting bij jeugdzorginstelling De La Salle. Die vond plaats op vrijdag 3... >>

Mon 06 Jul 2020 12:23

Haaren wacht op groen licht provincie voor vernieuwing Leunisdijk

Haaren wacht op groen licht provincie voor vernieuwing Leunisdijk

Als het aan de gemeenteraadsleden van Haaren ligt, kan de herinrichting van de Leunisdijk in Esch snel beginnen. Vanwege onvoorziene kosten... >>

Mon 06 Jul 2020 11:37

Woningen ontruimd vanwege opgeviste granaat

Woningen ontruimd vanwege opgeviste granaat

Een opvallend incident eerder vanavond: rond acht uur werden enkele woningen ontruimd aan de Van Coothstraat in Boxtel, omdat er vermoedelijk... >>

Sun 05 Jul 2020 21:17

Boxtelse bouwtekeningen digitaal beschikbaar

Boxtelse bouwtekeningen  digitaal beschikbaar

Wie een huis wil kopen of verbouwen, heeft vaak bouwtekeningen nodig. Die liggen meestal in het archief van de gemeente en zijn niet zo... >>

Sun 05 Jul 2020 18:14

Fietsen en wandelen naar 'stille Dommeltjes'

Fietsen en wandelen naar 'stille Dommeltjes'

Gidsen verzorgen op zondag 19 juli een fiets- en wandelexcursie naar een aantal dode armen van de Dommel in Liempde en Olland. Gidsen... >>

Sat 04 Jul 2020 21:20

Advertenties

Geld en Makelaardij Olieenzo Alfa Filipe Podium Boxtel Meubelmakerijdenberg EmielTechniek Elan Bikes support buisman optiek Toverboom Geerts advies Café zaal Kloosterzicht Remax-optimus TopSlank Huidtherapie Beleef Boxtel